Główne Menu:


- Strona główna
- Wstęp
- Procedury badań
- Kultura życia
- Ty pan ty
- Ubiór
- Spotkania towarzyskie
- Przyjęcia prywatne
- Jedzenie i picie
- Wnioski
- Rekomendacje
- Bibliografia

StreszczenieW projekcie opisane są podstawowe normy obyczajowe obowiązujące w codzienności. Wiele reguł określa postępowanie człowieka w dziedzinach, których nie regulują normy prawne i moralne. Dla przykładu można tu wymienić sposób ubierania się, przedstawiania, posługiwania się sztućcami przy stole podczas przyjęcia. Podane sposoby zachowania się nie podlegają ocenie moralnej. Należy jeszcze raz wspomnieć, jakie skutki pociąga za sobą nieprzestrzeganie norm i reguł obowiązujących w społeczeństwie. Naruszenie norm prawnych pociąga za sobą karę, naruszenie norm moralnych - krytykę, potępienie, a naruszenie reguł obyczajowych - ośmieszenie. Żyjemy bowiem w społeczeństwie i nasze postępowanie jest odpowiednio oceniane. Drwiący uśmiech, ironiczne spojrzenie są często dotkliwsze niż ukaranie mandatem. Zachowanie się zgodnie z regułami dobrego wychowania zjednuje nie tylko sympatię i szacunek ale przede wszystkim obowiązuje każdego kulturalnego człowieka. Opanowanie zawartych w projekcie reguł powoduje lepsze samopoczucie i znacznie większe możliwości utrzymywania kontaktów z innymi na zasadzie równości.
Chcąc przedstawić bardziej szczegółowo treść reguł obyczajowych powiemy, że obejmują one:
 • postępowanie w kontaktach międzyludzkich: pozdrowienie, przedstawianie, tytułowanie, zachowanie się przy stole
 • przyjmowanie gości
 • ubiór, czystość i higienę
 • umiejętność prowadzenia rozmowy
 • punktualność
 • uprzejmość Jednak pewna część społeczeństwa, na szczęście nieznaczna, reprezentuje niekiedy pogląd, że przestrzeganie reguł obyczajowych powoduje sztuczność, czyli zachowanie człowieka jako nienaturalne.
 • Wesele Największy Portal ślubny
  Wina Wina z całego świata
  Tworzenie stron internetowych Najładniejsze strony


  Przepisy Przepisy kucharskie
  Wiersze - autorzy polscy
  Przysłowia na każdą okazje